Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

ŠKOLA ZAD –3

 

 

CNS – centrální nervový systém, naše tzv. počítačové centrum, které řídí funkci našeho těla. Informace vznikají v čidlech / receptorech / a ty přijímají vzruchy

 

 

MOZEK - řídí a kontroluje tělesné funkce jako je činnost srdce, trávení, schopnost pohybu, řeči ale i samotného myšlení či vnímání emocí.

 

 

MÍCHA – je uložena v kanálu páteřním, z míchy odstupují periferní spinální nervy.Tyto nervy vystupují z páteřního kanálu a spojují se v nervové kořeny / 32 kořenů/. Kořeny jsou chráněny mozkomíšními obaly, které jsou bohatě zásobeny receptory. Receptory se chovají jako kabely vodičů elektr.proudu, jsou citlivé na poruchu výživy.

 

Nervové dráhy a čidla

1/ dráha pyramidová – hybnost

2/ dráha citlivosti – čití

3/ dráhy a korové projekce – vidění, sluch, řečová centra.

 

Čití rozdělujeme na : 1/ povrchové – kůže / dotyk, tlak chlad/.

                                   2/ hluboké     - proprioreceptory / svaly, šlachy, fascie, okostice, kloubní

                                                           pouzdra/.

Čidla pro bolest – NOCICEPTORY .

 

Vznik zárodku bolesti záleží na mnoha okolnostech, zpracování dalších informací apod. Okolnosti, které mají na to vliv jsou: 1/ stav psychiky

                                                            2/ aktivaci mechanoreceptorů

Mechanoreceptory – povrchové vnímání tlaku / např. brňavka v lokti, kterou začneme intenzivně třít/ útlum bolesti, když čekáme v čekárně u zubního lékaře a náhle nás přestane bolet zub nebo třením bolestivého místa , sevřením ruky apod.

 

zad a její vznik:

 

Bolest vzniká  nejčastěji z přetížení, tzv. reflexní cestou. Na postiženém místě / kůže, podkoží, fascie, vazy, svaly/ dojde k napětí měkkých tkání. Nejčastějším zdrojem bolesti je sval.

 

 

Bolest při kloubní blokádě vzniká náhlým nebo nepřesnýn pohybem, při jejím vzniku dojde k ztrátě kloubní hry, kloub se nemůže dobře pohybovat a rotovat. Dochází i ke spasmu ve svalech.

Léčba blokády je  tzv. mobilizací nebo manipulací. Manipulace je ale více nebezpečná na cévy a nervy.

Léčba spasmu ve svalech – relaxace, prokrvení, míčkování, masáž, rehabilitace.

 

 

 

Bolest zad a psychika :

 

Zvýšené psychické napětí způsobuje svalové napětí a to má vliv na vzniku bolesti. Výrazně se přetěžují a aktivují některé svaly a vzniká dysbalance. Ćidla hlásí bolest / ochranná reakce/, nastupuje únava, mění se držení těla. Držení těla odráží aktuální stav psychiky. Ale labilní psychika nemůže sama o sobě způsobit bolest zad!!!!!!

Při bolesti a únavě se mění i stoj, stoj za únavy psychické nebo fyzické způsobuje napětí šíjových svalů, předsunuté držení hlavy, snížení postavy o 2 cm apod.

 

Náhledy fotografií ze složky Škola zad - fotogalerie cvičení